Hasičské noviny

Nejčtenější tištěné hasičské periodikum.

Vydává od roku 1990 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

 

Vychází dvakrát měsíčně, minimálně v rozsahu 8 stran velikosti 400 x 300 mm v nákladu 3000 výtisků.

Přináší všechny nejdůležitější informace z hasičského prostředí, představují novinky v požární technice, seznamují se změnami ve všech nejdůležitějších předpisů, sledují jednání vrcholných orgánů požární ochrany, představují novinky v požární technice, popisují výrazné zásahy jednotek PO, informují o zajímavých akcích, přináší reportáže z nejprestižnějších hasičských soutěží...

 

Tematické strany jsou ochraně před živly a dalším nebezpečím a také pomáhají se lépe orientovat v požární problematice.

Hasičské noviny mají předplaceny především aktivní sbory dobrovolných hasičů a funkcionáři Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Odbírají je i hasičské záchranné sbory, firmy zabývající se prostředky PO a další. Jedno vydání si většinou přečte několik čtenářů.

Hasičské noviny jsou dostupné jako klasické tištěné noviny a elektronické noviny ve formátu PDF

Redakce Hasičských novin

28. řijna 850
Nové Město nad Metují
549 01

Telefon:
491 474 150
774 862 150


E-mail:
hasicskenoviny@post.cz

Kontakt
Sledujte nás
na Facebooku
Hasiči s.r.o. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska