Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti HASIČI s.r.o., se sídlem 28. října Nové Město nad Metují, IČ: 25267345, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka C 11427 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
jméno a příjmení
adresa
e-mail
telefonní číslo

Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zaslání ukázkového čísla, objednávky předplatného nebo odpovědi na dotaz v kontaktním formuláři. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.


S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti HASIČI s.r.o.

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- na přenositelnost údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Hasičské noviny jsou dostupné jako klasické tištěné noviny a elektronické noviny ve formátu PDF

Redakce Hasičských novin

28. řijna 850
Nové Město nad Metují
549 01

Telefon:
491 474 150
774 862 150


E-mail:
hasicskenoviny@post.cz

Kontakt
Sledujte nás
na Facebooku
Hasiči s.r.o. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska