On-line předplatnéPřihlášeníObjednat
Aktuální číslo Hasičské noviny č.7/2024

Hasiči a sportování k sobě neodmyslitelně patří

Dnes je neděle 14. 4. 2024 Svátek má Vincenc

Počátky hasičského dobrovolnictví na historickém území Čech, Moravy a Slezska jsou neodmyslitelně provázané s emancipací národní, kulturní a společenskou v druhé polovině 19. století. V těchto časech jsou rovněž pokládány základy sportovních a tělovýchovných aktivit. Ostatně, sokolské myšlenky harmonického rozvoje duševních a tělesných schopností si v mnoha městech a obcích podaly ruce s ideou hasičského dobrovolnictví. Hasičské sbory působily často po křídly Sokola, než se ukázalo, že prospěšnější a žádoucí bude samostatné fungování obou těchto aktivit. Hasiči však svoji afinitu ke sportu a tělovýchově dále cíleně rozvíjeli. Ať už se jednalo o ryzí tělovýchovné akce, nebo o něco později iniciovanou a nadšeně budovanou sféru hasičského sportu. Sport je tak kontinuální linkou sledující časovou osu hasičského dobrovolnictví, od počátků hnutí až po současnost. Naši hasičští sportovci dosahují skvělých výsledků i na mezinárodním poli. Daří se mužům, ženám i mládežnickým kategoriím. Zejména schopnost dobrovolných hasičů podchytit pro sportování děti a mládež je v kontextu celé České republiky fenomenální a jedinečná. Dokládají to statistiky celorepublikové i ty, které zpracovávají data na územích krajů a okresů.  Stejně tak je doložitelná angažovanost dobrovolných hasičů při organizaci tělovýchovných a sportovních aktivit již v závěru devatenáctého století. Zejména na menších obcích zůstali dobrovolní hasiči mnohdy jedinými spolky schopnými organizovat pro veřejnost nejen společenské, ale i sportovní akce. V současnosti, kdy stát deklaruje zájem maximální podpory organizací aktivních v oblastech sportovních a tělovýchovných činností, je dozajista chvályhodné, že byla oceněna nezměrná práce a entuziasmus generací hasičů, které se sportu a tělovýchově věnovaly, ať už jako aktivní sportovci, tak i v rolích organizátorů a trenérů. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska má organizování sportovních a tělovýchovných akcí jako jednu ze svých nejvyšších priorit ve střednědobých i dlouhodobých plánech Agenda participace hasičského dobrovolnického hnutí na sportu a tělovýchově zasahuje již do třech století. Je to zároveň i velmi podnětný badatelský materiál, který je postupně zpracováván. Vyplývá z něho, že sport a tělovýchova jsou pevně usazeny již v samotných základech hnutí hasičského dobrovolnictví. Vzhledem k rozsáhlé členské základně dobrovolných hasičů jde o aktivity v tom nejlepším slova smyslu masové a veřejné. Z této široké základny pak profituje i hasičský sport včetně jeho vrcholové části patřící mezi evropskou i světovou špičku.        Vláda České republiky vyjádřila v dubnu tohoto roku poděkování spolkům, které se věnují sportování dětí a mládeže s ujištěním, že si vláda této práce pro český sport ohromně váží. Velká část uznání jistě patřila i dobrovolným hasičům, členům pobočných spolků patřících pod Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.    Předsedové koaličních stran se zároveň shodli na tom, že klíčovou institucí, prostřednictvím které náš stát tuzemský sport podporuje, je Národní sportovní agentura. Je logické, že právě Národní sportovní agentura je pro hnutí hasičského dobrovolnictví jedním z nejdůležitějších partnerů, se kterým Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska počítá v rámci podpory sportovních aktivit dobrovolných hasičů. Reference, které může k předkládaným projektům předložit, sahají až do devatenáctého století.  Pokud parafrázujeme výrok spisovatele Milana Kundery o folkloru, i dobrovolní hasiči jsou takový pomyslný tunel pod dějinami. V tom folklorním se tančí a zpívá, v tom hasičském běhá, skáče, sportuje.      

 

Mirek Brát, Hasičské noviny (ilustrační foto mf)

 

 

 

 

Hasičské noviny jsou dostupné jako klasické tištěné noviny a elektronické noviny ve formátu PDF

Redakce Hasičských novin

28. řijna 850
Nové Město nad Metují
549 01

Telefon:
491 474 150
774 862 150


E-mail:
hasicskenoviny@post.cz

Kontakt
Sledujte nás
na Facebooku
Hasiči s.r.o. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska