Kalendář soutěží na rok 2018


Kalendář soutěží na rok 2018 je v současné době sestavován ve spolupráci s SH ČMS. Průběžně během roku bude doplňován a na webu hasičských novin uveřejňován.